Home Badem Ürün Budaması

Badem Ağacı Budaması

YILLIK BAKIM İŞLERİ

Dikilen fidanların tepesi 70-80 cm'den vurulur. Dikimi müteakip yaz budaması mutla ka yapılmalıdır.
Badem ağaçları genellikle modifiye lider veya goble şekillerine göre terbiye edilirler.

Sulama : Ülkemizde badem yetiştiriciliği kuru şartlarda yapılır. Ancak, sulandığı tak tirde verim 2-4 kat artmaktadır. Gübreleme : Badem bahçelerine her yıl azot takvi yesi yapılmalıdır. Uygulanacak olan azot, fosfor, potasyum ve diğer mikro element lerin miktarı ise yapılacak toprak ve yaprak analizi sonucunda en doğru şekilde belirlenir. Hasat : Meyveler iyice olgunlaştıktan ve dış kabuk kavladıktan sonra ha şata başlanmalıdır. Dış ülkelerde makine ile hasat da yapılmaktadır

Badem Yetiştiriciliği
Kabuklulardan, hatta pek çok meyve ağacından en erken çiçek açan bademdir. İlkbahar donlarıyla çiçekleri zarar görmedikçe yetişen ve meyve veren bademin taze meyveleri, dona çiçeklerinden daha dayanıklıdır. Sıcak iklimde ve yazları kurak geçen ortamlarda bademin görebiliriz. Yazları serin ve rutubetli yerlerde badem yetişmez.
Badem ağacının normal ölçüleri

Boy(m),Standart,Bodur

Budanmamış,12 , 2-3

Budanmış,7,5 , 2-2,5

Serbest gelişme,9-10 , 2-2,5

Dikim aralık(m),6-7 , 3-3,5

Ürün yaşı,3 , 3

Ömrü(yıl)50 , 50

Soğuk isteği,Düşük , Orta

Aşılayıcı,Evet, Hayır

Kaplarda yetiştirme,Hayır ; HayırToprak iyi drenajlı olduğu sürece badem yetişir. Tuza hoşgörüsü olmayan badem, yerine yetiştikten sonra kurağa fazla aldırmasa da ağacın düzenli olarak sulanması verime ve sağlıklı gelişmesine etkide bulunur. Her yıl 10-15 cm kadar gelişen ağacın gübrelenmesine ihtiyaç yoktur. Büyüme yavaş ise ağaç başına 750 gram azot düşecek şekilde gübreleme yapılır.Tozlaşma ve döllenmede çapraz aşılama söz konusu olduğundan istenen ürün için türlerde farklılaşma istenir. İyi aşılayıcılar temin etmede fayda vardır.Budamada badem ağaçlarına vazo biçimi verilir. Meyve beş yıl yaşamını sürdüren mahmuzlarda (spurus) geliştiğinden budamaya özen göstermek gerekir.Hasat zamanı badem kabuklarının çatlamasıyla anlaşılır. Körpe bademlerin bizde sevilerek tüketildiğine bakılırsa badem geliri oldukça yüksek bir ürün sayılır. Hasat için tanelerin yere düşmesini beklemek yerine ağacı silkerek devşirmek
lazımdır. Kabukları alınan bademleri bir iki gün güneşte tutmak gerekir.Depolamada bademleri serin, kuru, havalı ortamlarda altı ay kadar saklamak mümkündür. Aşılamada şeftaliyle uyuşan badem, şeftali ve bademi birlikte verir. Böylece mayısta ve eylülde iki ürün alabilirsiniz. Ayrıca badem kabukları tarımda malçlama işinde başarıyla kullanılır. Ceviz yapraklarının aksine zehir etkisi yoktur.Çeşit olarak yerli bademlerimizden diş bademi; yumuşakça, iri taneli, kabuğu delikli, kalınca, açık sarıdır. Dişle kırılabilir, Eylülde derlenebilir, 5 kg kabuktan 1 kg iç verir.Taş bademi; sert kabuklu, orta iri taneli, zor kırılan bir türdür. İçi dolgun tatlı ve dayanıklıdır. Ekim ayında derlenir.

BANDIRMA ARICILIK FİDANCİLİK

Ceviz Badem Üretimi

 

Yılın En İyİ Türü

Kargo Takip

Ceviz Fidani

Ceviz Fidanı